با استفاده از این آموزش قادر خواهید بود هر وع ویروس یا فایل را درون عکس بگنجانید. 

سایت مارو به دوستان خود معرفی کنید.

photo 2017 11 26 19 09 31 - اموزش مخفی کردن ویروس یا فایل درون عکس