برنامه Truecaller  فقط روی اندروید نصب می شود و با استفاده از این برنامه میتونید نام  مخاطبین ناشناسی که در گوشیتون ذخیره هست ببینیدالبته در صورت اتصال به اینترنت.

 

برای دانلود برنامه روی دکمه دانلود برنامه کلیک کنید