اینستاگرام پست

حذف صفحه خرید اینستاگرام برای همیشه

اینستاگرام از زمانی که تمرکز اصلی خود را روی تبلیغات گذاشت سعی کرد فروش را در این شبکه مجازی شدیدا کاهش بدهد.
اینستاگرام از زمانی که تمرکز اصلی خود را روی تبلیغات گذاشت سعی کرد فروش را در این شبکه مجازی شدیدا کاهش بدهد.

صفحه خرید اینستاگرام حذف شد

اینستاگرام پست

اینستاگرام از زمانی که تمرکز اصلی خود را روی تبلیغات گذاشت سعی کرد فروش را در این شبکه مجازی شدیدا کاهش بدهد. اینستاگرام با متنی که در سایت اینفورمیشن منتشر کرد به کارمندانش اطلاع داد که صفحه خریدی که در حال حاضر در این پلتفرم فعال است به زودی حذف خواهد کرد.

اینستاگرام با این خبر به کاربران خود نشان داده که بیشترین استفاده از این بستر برای تبلیغات خواهد بود نه برای فروش. طبق اخباری که در سایت اینفورمیشن منتشر شده است به زودی اینستاگرام یک صفحه خرید ساده تر نسبت به قبل را آزمایش خواهد کرد که Tab Lite  نام دارد که در صورت مناسب بودن احتمال اینکه این صفحه به اینستاگرام اضافه شود زیاد است